Mega888 – Islam membenarkan setiap orang memiliki pelbagai hiburan dan permainan, tetapi Islam melarang permainan yang dicampur dengan unsur perjudian. Di mana permainan ini merangkumi unsur pertaruhan dalam bentuk wang, barang, kehormatan, dan seseorang memenangkannya.

Berjudi adalah peluang yang menjadikan orang dengan harapan dapat menang dengan mudah. Terutama berkaitan dengan permainan, seperti dalam hal khamar, Allah melarang perjudian kerana risikonya melebihi keuntungan. Risiko perjudian sekurang-kurangnya sama dengan minum alkohol. Berjudi dengan cepat menimbulkan kemarahan dan boleh mengakibatkan pembunuhan.

Bahaya itu telah ditunjukkan hingga hari ini. Sekarang perjudian telah merebak dan selalu ada pertempuran, permusuhan atau pembunuhan. Ini disebabkan oleh kehilangan persahabatan dan perpaduan antara rakan kerana di dalamnya terdapat pemenang dan kalah dalam permainan.

Berjudi adalah tindakan yang berbahaya, kerana kesannya boleh menjadi jahat, seseorang yang aktif dan patuh boleh berubah menjadi orang bodoh, malas bekerja, malas beribadah, dan jauh dari mengingati Tuhan. Dia menjadi malas, marah, anggota badan dan buta huruf, dan impiannya kosong.

Pada diri mereka, moral selalu dilanggar dan mereka tidak mahu bekerja untuk nasib, dengan harapan dapat selalu mendapat keuntungan dari permainan judi. Kami mengingatkan anda di sini, bahawa tidak ada orang kaya dalam sejarah perjudian. Sebaliknya, apa yang berlaku ialah banyak orang kaya tiba-tiba menjadi miskin kerana berjudi.

Berjudi juga boleh merosakkan rumah dan kebahagiaan anda. Dalam Al-Qur’an, Surah Al-Maidah ayat 91, Allah menyebutkan sebab mengapa Khamar dan perjudian dilarang bagi orang Islam. Ada dua alasan yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu: Pertama, kerana Syaitan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian antara orang lain dalam kedua tindakannya.

Kedua, kerana aktiviti ini menghalang mereka untuk mengingati Allah. Kedua-duanya menyatakan bahawa meminum arak dan berjudi adalah perbuatan jahat dan mengandungi perbuatan jahat. Ini bermaksud bahawa shaitah menggoda orang untuk melakukan kebencian dan kemarahan antara mereka.

Undang-undang jenayah perjudian menurut Islam

Dari sudut pandang undang-undang yang positif, perjudian mega888 adalah salah satu jenayah yang menjadikan masyarakat lebih sukar. Masalah perjudian ini dilindungi dan diatur oleh Artikel 303 KUHP dan Artikel 303 KUHP. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawalan Pertaruhan.

  1. Undang-undang No. 7 1974 menyatakan bahawa semua kesalahan perjudian adalah kesalahan jenayah. Menurut Kanun Jenayah, masalah perjudian diatur oleh Seksyen 303, yang berbunyi sebagai berikut, pelaku perjudian akan diancam dengan jangka waktu maksimum sepuluh tahun atau denda 25 juta. Memberi peluang untuk berjudi dan mencari nafkah atau dengan sengaja mengambil bahagian dalam perniagaan untuk tujuan.
  2. Dengan sengaja menawarkan atau membenarkan orang ramai bermain atau mengambil bahagian dalam perjudian dengan sengaja kerana tidak masalah sama ada kemungkinan dilaksanakan, sama ada syarat atau pesanan dipenuhi.
  3. Menyumbang kepada perjudian untuk mencari nafkah.

Sekiranya seseorang melakukan kesalahan berkaitan dengan sara hidupnya, haknya untuk menarik balik sara hidupnya boleh dicabut.

Perjudian ditakrifkan sebagai permainan di mana kemungkinan menang biasanya hanya bergantung pada nasib, juga untuk pemain yang lebih berpendidikan atau lebih mahir. Ini merangkumi semua pertaruhan seperti perlumbaan atau permainan lain yang tidak diadakan antara pesaing dan semua pertaruhan lain.

Walaupun masalah perjudian diatur oleh undang-undang dan peraturan, baik KUHP dan UU No. 7/1974 tetapi masih menunjukkan beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan merangkumi

  1. Undang-undang hanya mengatur perjudian mata pencaharian, jadi jika seseorang bermain perjudian bukan mata pencaharian, itu dapat digunakan sebagai celah undang-undang yang membenarkan perjudian tanpa hukuman jenayah.
  2. Undang-undang hanya menetapkan hukuman maksimum, bukan hukuman minimum, jadi hakim sering sangat ringan dalam membuat keputusan dan memutuskan dalam beberapa bulan atau dibebaskan.
  3. Pasal 303 (1), sub-paragraf kedua, Perjanjian ini hanya berlaku untuk perjudian haram, sedangkan perjudian adalah hukum atau pihak berwenang mengizinkan pengecualian sehingga mereka tidak dapat diadili. Dalam praktiknya, kuasa pihak berkuasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (rasuah, kolusi dan kekotoran) dengan pegawai.

Asas undang-undang untuk larangan perjudian dalam Kanun Jenayah Islam adalah berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi berikut

Surah Al-Baqarah ayat 219

Mereka bertanya mengenai arak dan perjudian. Katakanlah, Kedua-duanya mempunyai dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi kedua dosa itu lebih besar daripada kebaikan. dan mereka akan bertanya kepada anda apa yang hendak dibelanjakan. Katakan lebih daripada yang diperlukan. Maka Allah menerangkan ayat-ayat itu kepada anda sebagaimana yang anda fikirkan.

Sebab-sebab penolakan ayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad Abi Hurairah adalah seperti berikut:

Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa di Madinah dinyatakan bahawa ada sahabat yang minum khamar dan bermain kerana telah menjadi kebiasaan mereka setelah nenek moyang mereka. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi. berkenaan dengan undang-undang. Kemudian ayat ini turun. Mereka memahami dari ayat ini bahawa Khamar dan perjudian tidak dilarang dalam Islam, hanya mengatakan bahayanya lebih besar. Kemudian datang ayat yang lebih kuat yang menyuruh mereka berhenti minum dan berjudi sepenuhnya, iaitu Surah Al-Maidah ayat 90-91.

Hai orang-orang yang beriman, telah benar-benar (minum) Khamar, bermain judi, (dikorbankan) untuk berhala, berperang dengan anak panah, termasuk bisikan syaitan. Oleh itu, jauhi langkah-langkah ini untuk semoga berjaya. Sebenarnya, syaitan akan menimbulkan kemarahan di dalam dan di antara kamu kerana (minum). Khamar dan perjudian juga dapat menghentikan anda dari mengingat Al-Quran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *